1- تأثیر بحران مالی سال 2008 بر روند توسعه کشورهای جنوب شرقی آسيا (مطالعه موردی: مالزی)

 

علیرضا سلطانی، سعید صادقی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- رقابت ایران و روسیه در زمینه تأمین انرژی جهانی: نگاهی بر دوره پساتحریم

 

جواد ابراهیم پور

 

چکیده مقاله اصل مقاله


3- مؤثر امّا ناکارآمد؛ درک هزینه‌های مبارزه با تروریسم

 

ترجمه: یاسر اسماعیل­ زاده امامقلی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


4- ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه‌گانه و مواضع ایران در قبال آن (2016-1979)

 

سید حمزه صالحی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


5- چالش‌ها و موانع حقوقی نظارت بر نظام بانکی ایران

 

رضا ظفرپور، غلامحسین مسعود

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- بازخواني انديشه‌هاي احمد فرديد

 

میثم امانی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- بررسی هویت و عزت نفس در بین کارمندان آموزش و پرورش غرب استان مازندران

 

شقایق تیلاب، گلشن شکری

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- آسیب شناسی عوامل مختلف در نظام برونسپاری خدمات شهری شهرداری تهران

 

مونا عشوری

 

چکیده مقاله اصل مقاله

 

 

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce