1- مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کپی‌رایت در سازمان‌های جهانی مالکیت معنوی و جهانی تجارت

حاتم صادقی زیازی، فیروزه غلامپور

چکیده مقاله | اصل مقاله


2- اعمال صلاحیت کیفری (تعارض قوانین) در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر

عاطفه امینی‌­نیا، حمیدرضا علیزاده

چکیده مقاله | اصل مقاله


3- برجام و تأثیر آن بر مناسبات اقتصادی ج. ا. ایران

مسلم بامری

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- مفهوم جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

هما بیات

چکیده مقاله | اصل مقاله


5- نقش و عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در تأمین صلح جهانی

محسن ضیائی

چکیده مقاله | اصل مقاله


6- بررسی تحلیلی مصادیق جنایت علیه بشریت از دیدگاه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

رضا سلیمانی

چکیده مقاله | اصل مقاله


7- حق توسعه‌ سیاسی ملت‌ها در نظام حقوق بشر

شهاب­‌الدین قاسمی

چکیده مقاله | اصل مقاله


8- بررسی حقوق عمومی ج. ا. ایران در دوران بعد از اسلام

سید فاضل موسوی

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- بررسی تابعیت و موارد بی‌تابعیتی از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر

سید علی بخارایی‌زاده

چکیده مقاله | اصل مقاله


10- ماهیت قاعده اقاله از دیدگاه قانون مدنی در پرتو نظریات فقهای امامیه و اهل‌سنت

ترجمه: مریم علی پناهی

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce