مهلت ارسال مقالات:        بدون محدودیت زمانی

       اعلام نتایج داوری:     حداکثر 10 روز بعد از ارسال مقاله

       مهلت پرداخت تعرفه چاپ مقالات:  حداکثر تا تاریخ 25 هر ماه

 

 

مجله علمی-تخصصی پژوهشِ ملل بصورت ماهانه و دوره‌ای چاپ می شود که تاریخ های ذکر شده تمامی ماه‌های سال را شامل می‌شود.

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce