شماره جاری: دوره دوم، شماره 19، تیر 1396

1- حضور نظامی آمریکا در عراق جدید و تأثیرات آن بر امنیت ج. ا. ایران

 

شیوا جلال پور، محمد رحیمی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- درآمدی بر مبانی نظری حکمرانی خوب (بررسی مقایسه‌ای وضعیت حکمرانی در امارات و بحرین)

 

سید صارم صدرایی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


3- مطالعه تطبیقی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا

 

لیلا دستخوش

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- پروژه مربوط به تاریخ اندیشه سازمان ملل متحد و نقش ایده‌ها

 

علی قاسمی‌فرد، احمدرضا آذرپندار

 

چکیده مقاله اصل مقاله


5- میزان تأثیرپذیری در زندان جهت تکرار جرم

 

احسان ملک پور

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- مطالعه روابط ایران، روسیه و قطر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز

 

سعادت شریفی پور، میثم محمدی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردهای قانونگذاری و نظارتی اصول 71، 85 و 138 قانون اساسی

 

راحله سادات حسینی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- نقش رسانه جمعی (تلویزیون) در آموزش مذهبی کودکان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان 12-8 سال منطقه 7 آموزش و پرورش استان تهران)

 

حمید کریمی، فاطمه قویمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- نقش قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی استراتژیک و بهبود فعالیت رقابتی

 

شهرام مختاریان دهکردی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و بهداشت روانی کودکان مبتلا به سرطان

 

مرضیه اردستانی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

  مدیر مسئول

 

 Karimi. S سحر کریمی
کارشناسی ارشد، پژوهشگر افتخاری پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب
رشته تخصصی: روابط بین الملل
پست الکترونیکی:JLIB_HTML_CLOAKING 
وبسایت: www.rnmagz.ir

 

  سردبیر

 

 A Piri اژدر پیری سارمانلو
کارشناس ارشد صدا و سیما
رشته تخصصی: روابط بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت: www.rnmagz.com

 

  مدیر داخلی

 

 karimi. N نسیم کریمی
کارشناس حقوقی
رشته تخصصی: حقوق و جزا
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:

 

 

  اعضای هیات تحریریه

 

 Dr. Ghavam دکتر عبدالعلی قوام
استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت: www.ghavam.ir

 Dr. Daheshiar دکتر حسین دهشیار
استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:

 Dr. Dehshiri دکتر محمد رضا دهشیری
دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
رشته تخصصی: روابط بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:

 Dr.Afkhami دکتر حسینعلی افخمی
دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:

 Dr. Etaat دکتر جواد اطاعت
دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت: www.etaat.ir

 Dr. Maghsoodi دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:

 Dr. Ebrahimifar دکتر طاهره ابراهیمی فر
دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:

 Dr Haghshenas دکتر محمد جواد حق شناس
استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: روابط بین الملل و مسائل ایران
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:

 Dr. Motaharnya دکتر مهدی مطهرنیا
استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
رشته تخصصی:  آینده پژوهی اجتماعی-سیاسی
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:  www.motaharnia.ir

 Dr. Rashnoo دکتر نبی‌الله رشنو
استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
پست الکترونیکی:
وبسایت: www.rashnoo.ir

 Dr. Jamali دکتر حمید رضا جمالی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:

 Dr. Basiri دکتر محمد علی بصیری
استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:

 Dr. Hemat دکتر مسعود همت
استادیار، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
رشته تخصصی: حقوق
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:

 Dr. Abazari دکتر مرتضی اباذری
استادیار، معاون دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
رشته تخصصی: تاریخ
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت:

 Dr. J. Moghadam دکتر مهدی جاودانی مقدم
استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
رشته تخصصی: روابط بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
وبسایت: