شماره جاری: دوره دوم، شماره 19، تیر 1396

1- حضور نظامی آمریکا در عراق جدید و تأثیرات آن بر امنیت ج. ا. ایران

 

شیوا جلال پور، محمد رحیمی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- درآمدی بر مبانی نظری حکمرانی خوب (بررسی مقایسه‌ای وضعیت حکمرانی در امارات و بحرین)

 

سید صارم صدرایی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


3- مطالعه تطبیقی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا

 

لیلا دستخوش

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- پروژه مربوط به تاریخ اندیشه سازمان ملل متحد و نقش ایده‌ها

 

علی قاسمی‌فرد، احمدرضا آذرپندار

 

چکیده مقاله اصل مقاله


5- میزان تأثیرپذیری در زندان جهت تکرار جرم

 

احسان ملک پور

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- مطالعه روابط ایران، روسیه و قطر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز

 

سعادت شریفی پور، میثم محمدی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردهای قانونگذاری و نظارتی اصول 71، 85 و 138 قانون اساسی

 

راحله سادات حسینی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- نقش رسانه جمعی (تلویزیون) در آموزش مذهبی کودکان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان 12-8 سال منطقه 7 آموزش و پرورش استان تهران)

 

حمید کریمی، فاطمه قویمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- نقش قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی استراتژیک و بهبود فعالیت رقابتی

 

شهرام مختاریان دهکردی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و بهداشت روانی کودکان مبتلا به سرطان

 

مرضیه اردستانی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

مقاله 6. دوره دوم، شماره 18، خرداد 1396

دانلود اصل مقاله

 

نویسندگان:

مریم صفری1، سعید سلطانی­‌راد2

 

1- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر (نویسنده مسئول)

 

چکیده

ضوابط و ملاک­های قضاوتی مختلفی جهت تعیین تابعیت شخص حقوقی از سوی نظام­های حقوقی اتخاذ گردیده است. لیکن سه قاعده يا اصل كلي در مورد تابعيت اشخاص (حقيقي و حقوقي) قابل توجه است كه تمام كشورها به عنوان مباني تابعيت پذيرفته­‌اند. اين سه اصل كلي كه بر موضوع تابعيت حاكم است عبارتند از: اصل لزوم تابعيت، اصل وحدت تابعيت و تغييرپذيري تابعيت. اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را به طرفیت تابع خاطی به دولت متبوع شخص می­دهد و اشخاص حقوقی تابع نیز از این قاعده مستثنی نمی‌­باشند. چنانچه اعمال خلاف حقوق بین­‌الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گردیده و تابع متخلف از احقاق حق و جبران خسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نماید، این سؤال مطرح می­گردد که شخص حقوقی متضرر به چه نحو می‌­تواند جهت جبران خسارات وارده به خود، مسئولیت بین­‌المللی تابع مختلف را در سطح بین­المللی مطرح نماید؟ دولت­ها چگونه از تبعه حقوقی خویش حمایت خواهند کرد؟ آیا دولت متبوع شخص زیان دیده (شخص حقوقی) مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می­‌باشد، و یا اینکه عمل حمایت صرفاً یک وظیفه و تکلیف سیاسی می­‌باشد؟

 

واژگان کلیدی: تابعیت، اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی، اهلیت، حمایت دیپلماتیک.