مقاله 3. دوره سوم، شماره 26، بهمن 1396

دانلود اصل مقاله

ترجمه:

حسام خاتمی1

 

1- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد مطالعات منطقه‌­ای، دانشگاه تهران

 

چکیده

خیزش چین و روابط پویاتر آسه‌­آن - چین به چالش‌های برجسته‌ای برای اندونزی در پی بحران مالی جهانی مبدل شده است. از نظر اقتصادی، همکاری بین آسه­‌آن و چین از طریق منطقه آزاد تجاری آسه‌آن- چین باعث اثرات منفی قابل­ توجهی برای اندونزی شده است و شاهد آن کسری تجاری مداوم، رکود صنعتی و افزایش نرخ بیکاری است. در حوزه‌های سیاسی و نظامی، تغییراتی در رفتار سیاسی چین وجود داشته که این تغییرات حرکت از سمت رفتارهای انطباقی به سوی رفتارهای تهاجمی در شرایط عدم قطعیت و اطمینان در دریای چین جنوبی است. این وضعیت منجر به بروز گفتمان‌هایی برای دعوت از قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه ایالات متحده برای دخالت فعالانه در ترتیبات امنیتی منطقه شده است. در این زمینه، اندونزی، آسه‌آن را بعنوان یک ابزار مهم برای گردهم آوردن تمامی قدرت‌ها در منطقه و توجه به گفتگو و همکاری به جای اختلاف و مناقشات نظامی، مورد ملاحظه قرار می‌دهد.

 

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، اندونزی، چین در حال ظهور، موازنه قوا

 

 

 

Indonesia, ASEAN, and the Rise of China: Indonesia in the Midst of East Asia’s Dynamics in the Post-Global Crisis World

 

Article 3.Vol.3. No.26. February 2018

 

Authors:

Hadi Syamsul

 

Abstract

The rise of China and the more dynamic ASEAN-China relations become salient challenges for Indonesia in the wake of the global financial crisis. Economically, cooperation between ASEAN and China through the ACFTA has caused significant negative impacts to Indonesia, as seen from the continuous trade deficit, industrial downturn, and rising unemployment. In the political and military field, there has been changes in China’s political gesture from accommodative to a more assertive one in the light of uncertainty in the South China Sea. The situation has raised the discourse to invite extra regional powers, especially the US, to be more actively Involve in the regional security arrangement. In this context, Indonesia sees ASEAN as an important instrument to bridge all powers in the region by looking forward for dialogue and cooperation instead of conflict and military disputes.

 

Keywords: Indonesia’s Foreign Policy, The Rising China, Balance of Power, ASEAN’s Centrality, Post-Global Crisis