مقاله 6. دوره سوم، شماره 26، بهمن 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

احسان یوسفی1

 

1- کارشنا­سی­‌ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران با اتحادیه اروپا فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده و به ‌واسطه تحولات سازمانی این اتحادیه، ظهور متغیرهای جدید و تحولات منطقه خاورمیانه و تأثیر آنها، کمتر پیش آمده که روابط مذکور دارای ثبات و روندی رو به گسترش در یک بازه زمانی درازمدت باشد. روند مذاکرات و دیپلماسی هسته‌­ای ایران واروپا نشان می­‌دهد که دوطرف هدف­ها و انگیزه‌های جداگانه­‌ای دارند. ایران برای خنثی­‌سازی سیاست­های خصمانه آمریکا و بهره­‌گیری از فناوری هسته‌­ای به ویژه چرخه سوخت، وارد مذاکره و چانه­‌زنی با اروپا شده است. از سوی دیگر هدف اتحادیه اروپا اقناع ایران برای چشم­‌پوشی از فناوری چرخه سوخت هسته‌­ای با دادن امتیازات تشویقی است. به عبارت دیگر، اروپا نیز مانند آمریکا خواهان توقف یکسره غنی‌­سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته­‌ای در ایران است؛ پرونده هسته­‌ای ایران بعنوان نقطه کانونی مورد مناقشه ایران و اتحادیه اروپا قرار گرفته است تا جائیکه بر روابط سیاسی‌­شان اثرات قابل ملموسی بر جای گذاشته است. در این مقاله در جستجوی پاسخ این سوال خواهیم بود که روابط سیاسی ایران با اتحادیه اروپا در سال­های (92-88) چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است. نوع روش این پژوهش، به شیوه توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه­‌ای بوده است.

 

واژگان کلیدی: انرژی هستهای، اتحادیه اروپا، ایران، سیاست خارجی، مذاکرات هستهای

 

 

 

The Impact of Nuclear case on Iran's Political Relations with European Union (1388-1392)

 

Article 6. Vol.3. No.26. February 2018

 

Authors:

Ehsan Yousefi

 

Abstract

After the victory of Islamic revolution, Iran's relations with the European Union experienced many ups and downs and by the organizational changes of this union, the emergence of new variables and developments in the middle east region and their effect, less come that these relationships has a steady and growing trend in a long term period. The negotiation process and nuclear diplomacy between Iran and Europe shows that on both sides have separate goals and motives. Iran has entered into negotiations and bargaining with Europe to neutralize American hostile policies and utilizing nuclear technology especially the fuel cycle. On the other hand, the purpose of the European Union is Iran's satisfaction to ignore from nuclear fuel cycle technology with giving incentive rates. In the other words, Europe is like the United States demanding unconditionally stop uranium enrichment and nuclear fuel production in Iran; Iran's nuclear case as focal point is in dispute Iran and the European Union as far as leaves tangible effects on their political relationships. In this article we will seek to answer this question that Iran's political relations with the European Union in years (88-92) passed which developments? The method of this research has been descriptive-analytic and information gathering by using library method.

 

Keywords: Nuclear Energy, European Union, Iran, Foreign Policy, Nuclear Negotia-tions