مقاله 4. دوره سوم، شماره 28، فروردین 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سعید دهدشتی اردکانی1

 

1- دانشجوی دکتری حقوق بین‌­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­‌آباد

 

چکیده

احراز مسئولیت در مخاصمات بین‌المللی و داخلی، همواره با موانعی روبرو بوده است. در این مخاصمات با فعل و ترک فعل­‌هایی روبرو می‌باشیم که از منظر حقوق بین‌­الملل منع نشده­‌اند و ماهیت اقدام تخطی‌­آمیز ندارند. اما صرف ارتکاب آنها، موجبات تحمیل خسارت­‌های گسترده به طرف­‌های مخاصمه و حتی طرف‌­های ثالث می­‌گردد. سوالی که در اینجا قابل طرح می­‌باشد، چرایی عدم توجه و اقبال دولت­ها و سازمان­‌های بین‌المللی به این مهم می‌­باشد. صلح و امنیت پایدار بین‌المللی، همواره تحت تأثیر مخاصمات داخلی و بین‌المللی، بوده است. عدم تعریف همه­‌جانبه مسئولیت در مخاصمات داخلی و بین‌المللی، معادلات صلح جهانی را با متغیرهای مبهمی روبرو می­‌نماید. احراز مسئولیت در اعمال منع نشده بین‌المللی در حقوق مخاصمات، با تعریف و شناسایی جنگ­‌افزارهای جدید و برآورد دامنه تخریبی آن در حوزه‌­های مختلف انسانی و زیست محیطی و نهایتاً تحدید بکارگیری آنها در قالب کنوانسیون­ها و معاهدات لازم‌­الاجرای بین‌المللی در حقوق مخاصمات، امکان‌پذیر خواهد بود. در این راستا، بازبینی و اصلاح توافقنامه­‌های لاهه، کنوانسیون­‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌­های الحاقی 1977، لازم و ضروری است. جنگ دریایی بعنوان فراگیرترین جنگ در گذشته و محتمل­‌ترین آن در آینده، همواره با پیامدهای بین‌المللی همراه بوده است و موجبات مسئولیت بین‌المللی طرف­‌های مخاصمه را فراهم نموده است. جنگی که با پیشرفت تکنولوژی و جنگ‌­افزارهای دریایی، پیامدهای وسیع انسانی و زیست محیطی خواهد داشت.

 

واژگان کلیدی: مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و داخلی، مسئولیت بین‌المللی، مصونیت

 

 

 

Presentation Conceptual Framework Acquiring International Liability in Not-Prohibited Actions in Conflicts Law by Investigation Thematic Sea Battleship

 

Article 4. Vol.3. No.28. April 2018

 

Authors:

Saeed D. Ardekani

 

Abstract

Acquiring responsibility in international and domestic conflicts, always has encountered with obstacles. In these conflicts we face with action and non-actions that not prohibited from the perspective of international rights and do not have the nature of the offending action. But just committing them, causes imposition extensive damage to the sides of the conflict and even third parties. The question you can do here is: why not pay attention and the success of governments and international organizations that's important. International peace and security it has always been impressed internal and international conflicts. Lack of all-inclusive definition of responsibility in internal and international conflicts, faces global equations of peace with vague variables. Acquiring responsibility in international non-prohibited acts in the rights of hostilities, by defining and identifying new weapons and its degradation range in various human and environmental spheres and ultimately their application it will be possible in the form of conventions and international treaties in the conflicts' rights. In this regard, revision and correction Lahe's agreement, Geneva conventions of 1949 and 1977 protocols, is necessary and essential. Sea battleship as the most comprehensive war in the past and most likely in the future, has always been accompanied by international implications and has provided incentives international responsibility of the parties to the conflict. A war with the advancement of technology and sea weapons, will have extensive human implications and environmental.

 

Keywords: International and Domestic Armed Conflict, International Responsibility, Immunity