مقاله 4. دوره سوم، شماره 33، شهریور 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

علیرضا دلخوش1

 

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباطکریم  

 

چکیده

حداقل‌­سازی اثرگذاری سیاست‌­های فرامرزی بر اقتصاد داخلی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. یکی از ابزارهایی که سایر کشورهای موفق در دستیابی به اقتصاد مقاومتی، از آن سود جسته‌­اند، تقویت زیرساخت‌­های مربوط به همکاری­‌های اقتصادی منطقه‌­ای می­‌باشد. در صورت رفع آسیب­‌های موجود در عملکرد سازمان اکو، این سازمان نیز می­‌تواند در همگرایی اقتصادی منطقه‌­ای، نقش موثری ایفا نماید. این در حالی است که در وضعیت کنونی، عدم همخوانی و تطابق ساختارهای حقوقی مهمترین کشورهای عضو این سازمان (مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه)، یکی از موانع موفقیت کامل این سازمان در دستیابی به اهداف پیش­بینی شده می‌­باشد. به منظور رفع حداکثری این نواقص و عدم همخوانی‌­های حقوقی، ضروری است تا کشورهای عضو اکو (بویژه اعضای موسس و بزرگ این سازمان)، در حوزه همکاری­‌های حقوقی و نزدیک­تر کردن سیستم‌­های حقوقی قضایی خود به یکدیگر، اقدامات تقنینی انجام دهند. در این نوشتار پس از جستاری گذرا در حوزه همکاری­‌های حقوقی قضایی در نظام بین‌­الملل، وضعیت کنونی همکاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و چشم­انداز ایده­‌آل این وضعیت مورد بررسی قرار می­‌گیرد.

 

واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، همکاری­‌های حقوقی، ایران- ترکیه، سازمان اکو

 

 

 

Judicial Cooperation of ECO Members (Case Study: Iran and Turkye)

 

Article 4.Vol.3. No.33. September 2018

 

Authors:

Alireza Delkhosh

 

Abstract

Resistance Economy is aimed at minimizing impact of foreign policies on the national economy. The leverage that economically prosperous countries have benefited from is regional infrastructures and mechanisms. ECO potentially is a competent platform to boost regional economic cooperation, if it could recover from deficiencies such as incongruity of national legal systems of its two pivotal member states (Iran and Turkey). Laws and regulations on economic activities, legislation, criminalization, dispute settlement and economic assistance among the judicial systems of the member states not only are not consistent but also contradictory. Turkey and Iran (as the two founder and important member states of the ECO) have to embark on legalizing on joint legal cooperation and resolve heterogeneity of the two legal systems. Following viewing examples on international legal cooperation domains, this paper will discuss the current status and prospect of judicial cooperation between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey.

 

Keywords:Resistance economy, Legal cooperation, ECO, Iran - Turkey