مقاله 5. دوره سوم، شماره 35، آبان 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

حسام خاتمی1

1- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد مطالعات منطقه‌­ای گرایش جنوب شرق آسیا، دانشگاه تهران    

چکیده

جهت­‌گیری­‌های نظامی- امنیتی فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا در دوران پس از فروپاشی شوروی سابق و بویژه در یک دهه اخیر همواره مورد توجه ویژه در تحلیل­ و تفسیر مسائل بین‌­المللی بوده است. در واقع، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، پايان جنگ‌سرد در اروپا و همچنين پايان تقسيم­‌بندی­‌ها در عرصه جهاني بود. این مسئله موجب شده تا تقابل و رویارویی این دو قدرت بزرگ جهانی از ابعاد مختلف مورد توجه و دقت‌­نظر محافل علمی قرار گیرد. از این­رو مقاله حاضر درصدد است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این مهم بپردازد که ماهیت روابط روسیه و آمریکا چگونه بوده و این مسئله نظام بین­‌الملل را به چه سمتی خواهد برد. در پاسخ با بهره‌­گیری از نظریه واقع­گرایی تهاجمی و مداقه در سیاست­های نظامی- امنیتی دو کشور در بحران­های مختلف توضیح داده خواهد شد که روسیه و آمریکا در مسیر تقابل جدی قرار داشته و این مسئله می‌­تواند جنگ سرد جدیدی در نظام بین‌­الملل ایجاد نماید.

واژگان کلیدی: روسیه، آمریکا، تقابل و رویارویی، واقع­گرایی تهاجمی، جنگ سرد جدید

Military-Security Policies of Russia and the United States of America and its Impact on the International System's Future

Article 5. Vol.3. No.35. November 2018

Authors:

Hessam Khatami

Abstract

The military-security orientations of the Russian Federation and the United States of America have always been of particular interest in analyzing and interpreting international issues in the post-Soviet era, especially during the last decade. In fact, the collapse of the Soviet Union was the end of the Cold War in Europe and the end of the global divisions; as a result of which the various dimensions of confrontation between these two great powers of the world has been considered by the academic circles. Therefore, the present study seeks to address the issue through the descriptive-analytic approach in order to answer this question that what has been the nature of the Russian-American relations and where does it take the international system? To reply this question, by using the offensive realism theory and focusing on the military-security policies of the two countries in various crises, it will be explained that Russia and the United States of America are in a serious opposition path; which can lead to a new Cold War in the international system.

Keywords:Russia, America, Confrontation, Offensive Realism, New Cold War