مقاله 1. دوره سوم، شماره 36، آذر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

حسین تاج­‌آبادی1، محمد حیدری2

 

1- دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد روابط بین­‌الملل، گرایش کنترل تسلیحات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

چکیده

از مهمترین تحولات در منطقه خاورمیانه در سال‌های اخیر که تاثیراتی نیز برای جمهوری اسلامی ایران داشته، شکل‌گیری گروه‌های تکفیری یا تروریستی است که ضمن تاثیر بر مبانی امنیتی آنها، امنیت ج. ا. ایران را در ابعاد مختلف آن مورد تهدید قرار داده‌اند. لذا پژوهش حاضر با طرح این مساله قصد دارد چیستی فلسفه شکل‌گیری داعش و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و مکتب کپنهاگ بعنوان مکتب امنیتی که امنیت را بطور موسع و فراتر از امنیت نظامی، بلکه در ابعاد اجتماعی، سیاسی و بلکه اقتصادی آن مورد توجه قرار می­دهد بعنوان چارچوب نظری این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. فرضیه این پژوهش گویای آن است که شکل‌گیری داعش در راستای تامین اهداف منطقه‌ای ایالات متحده و هم­پیمانان غربی آن و در راستای سیاست­های بازیگران محور سازش عربی بوده و شکل‌گیری و افزایش قدرت آن موجب کاهش ضریب امنیت ملی ج. ا. ایران در ابعاد موسع آن گردیده است.

 

واژگان کلیدی: داعش، جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی، محور مقاومت، محور سازش

 

 

 

The Philosophy of ISIL Formation and its Impact on Security of the Islamic Republic of Iran

 

Article 1.Vol.3. No.36. December 2018

 

Authors:

Hossein Tajbadi,Mohammad Heidari

 

Abstract

One of the most important changes in the Middle East region during the recent years, which has had impacts on the Islamic Republic of Iran, is the formation of Takfiri or terrorist groups. This issue not only has influenced the security basics, but also it has threatened the security of Islamic Republic of Iran on different aspects. The present study seeks to survey the Philosophy of ISIL formation and its impact on security of the Islamic Republic of Iran. The methodology of the research is descriptive-analytical and the theoretical framework of the study is based on the Copenhagen School as a security school that considers security extensively and not only beyond military security, but also its social, political and economic aspects. The hypothesis of the research suggests that the formation of ISIL in favor of the regional objectives of the United States and its Western allies and in line with the policies of the actors of the Arab compromise axis. Moreover, its strengthening has resulted in a decreased coefficient of the security of Islamic Republic of Iran in its vast dimensions.

 

Keywords: ISIL, Islamic Republic of Iran, National Security, Resistance Axis, Compromise Axis