مقاله 3. دوره چهارم، شماره 37، دی 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فاطمه پاک‌زاد1، زهراپاک‌زاد2

 

1- کارشناسی‌­ارشد روابط بین‌­الملل، دانشگاه گیلان (نویسنده مسئول)

2- کارشناسی‌­ارشد روابط بین­‌الملل، دانشگاه گیلان

 

چکیده

تروریسم مفهومی کهن در ادبیات سیاسی محسوب می‌شود. این مفهوم گرچه قدمت طولانی دارد اما در دهه اول قرن بیست و یکم اهمیت جهانی یافت. با وقوع حادثه تروریستی در سال 2001 عده‌ای از تروریست‌های وابسته به گروه القاعده حادثه تاریخی 11 سپتامبر را رقم زدند. از این زمان به بعد تروریسم با مذهب پیوند عمیقی یافت و گروه‌های اسلامی، از سوی افکار عمومی جهانی که عمدتاً از رسانه‌های غربی سیراب می‌شدند، بعنوان تروریست شناخته شدند، رسانه‌های غربی با سوء استفاده از این موضوع اسلام را بطورکلی متهم به ترویج آموزه‌های تروریستی نمودند. امروزه با گسترش فرایند جهانی شدن و توسعه رسانه‌ها و ارتباطات، بعنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم در گستره سیاست است. در این میان امکانات رسانه‌ای جدید (اینترنت و فضای مجازی) تأثیرگذاری بر افکار عمومی را که تاکنون فقط در انحصار دولت‌ها بوده ‌است، برای افراد و گروه‌های دیگر نیز ممکن کرده ‌است. هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش است که، اینترنت و رسانه‌های مجازی چه تأثیری بر گسترش افکار عمومی و جذب گروه‌های تروریستی داشته ‌است؟ با این فرضیه، گروه‌های تروریستی پیش از داعش نیز برای دستیابی به هدف‌های خود از شبکه‌های ارتباطی استفاده کرده‌اند، برخلاف گروه‌های پیشین، داعش به خوبی توانسته ‌است از امکانات رسانه‌ای موجود، برای دستیابی به هدف‌های خویش بهره‌‌ برد. در مقاله حاضر تلاش شده‌ است ضمن بررسی مباحث نظری کارکرد رسانه در عصر اطلاعات و پیوند آن با سیاست، پدیده تروریست و بهره‌گیری از شگردهای گوناگون رسانه‌ای برای پیشبرد هدف‌های خود در منطقه خاورمیانه تبیین کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام شده‌ است.

 

 واژگان کلیدی: رسانه، افکار عمومی، تروریسم، خاورمیانه، اسلام

 

 

 

The Function of Technology and Media in the Strategy of the Terrorist Groups in the Middle East

 

Article 3.Vol.4. No.37. January 2019

 

Authors:

Fatemeh Pakzad, Zahra Pakzad

 

Abstract

Terrorism is an old concept in political literature. Although this concept is related to a long time ago, it has become universally important in the first decade of the twenty-first century. Following the terrorist incident in 2001, a number of terrorist groups affiliated with the al-Qaeda group formed the September 11 attacks. Since then, terrorism has become deeply linked to religion, and Islamic groups have been identified as terrorists in global public opinion, by the effort of Western media, in which, abusing this issue, they generally accused Islam of promoting Terrorism.Today, with the expansion of the process of globalization and the development of the media and communications, it is one of the most important tools in the field of politics. Meanwhile, it has been possible for other individuals and groups to make new media (Internet and cyberspace) impact on public opinion, which has so far only been monopolized by governments. The purpose of this article is to answer the question of how the Internet and the virtual media have had an impact on the spread of public opinion and the recruitment of terrorist groups. With this hypothesis, terrorist groups used IS networks to achieve their goals before ISIS. Unlike previous groups, ISIS has been well versed in utilizing existing media capabilities to achieve its goals. In the present article, it has been tried to explain the theoretical issues of media function in the information age and its link with politics, the phenomenon terrorists and the use of various media strategies to advance its objectives in the Middle East. This research was conducted using a descriptive analytical method using library and internet resources.

 

Keywords: Media, Public Opinion, Terrorism, Middle East, Islam