مقاله 4. دوره چهارم، شماره 44، مرداد 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

عباس ناجی حسین­‌دوست1، عزت طباطبایی2، بهاره هادی­‌زاده3

 

1- کارشناسی‌ارشد زبانشناسی، مدیر مرکز آموزش زبان ‌فارسی سفارت‌ ایران در ترکیه        

2- کارشناسی­‌ارشد آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مربی مرکز آزفا

3- کارشناسی­‌ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مربی مرکز آزفا

 

چکیده

آموزش زبان خارجی و دوم یک فرایند چندبعدی است که هر­یک از ابعاد آن، نقشی کلیدی در اجرای صحیح این فرایند دارد؛ و توجه بیش­ از حد یا عدم­توجه به هریک از این ابعاد، مسلماً کیفیت یک برنامه­ آموزشی را تحت تأثیر قرار خواهد ­داد. از حدود صد سال پیش تا به امروز که شیوه­‌های آموزشی به صورت مدون و مکتوب درآمده­اند؛ متخصصان این حوزه، هیچگاه نتوانسته­‌اند، روشی ارائه دهند که بهترین باشد. فصل مشترک تمام این روش­ها، توجه به مواردی مانند: شیوه­ تدریس مهارت­ها، روش کلاس­‌داری، نحوه­ ارائه­ مطالب و ذکر نکاتی از ­این­ دست می­باشد. اما در مورد سبک­‌های یادگیری زبان‌­آموزان و توجه به این مطلب که هر زبان­‌آموز، داده‌­ها را چطور دریافت ­می­کند، چگونه دسته­‌بندی و پردازش می­‌نماید و از چه راهی این اطلاعات را به ­خاطر می‌­آورد، کارهای اندکی انجام­ شده است. در این پژوهش تعداد 50 زبان­‌آموز عرب­‌زبان در سطوح مبتدی، متوسط و پیشرفته شرکت داشتند که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌­ارشد تحصیل می­‌کردند؛ پرسشنامه‌­ای براساس سوالات آزمونMBTI  و تعریف سبک­‌های یادگیری طراحی شد در اختیار فراگیران قرار گرفت. و براساس جواب‌­های به ­دست آمده، ویژگی­‌های سبک یادگیری ایشان تحلیل گردید؛ و در نهایت مشخص گردید که هریک از آنها با کدام سبک، مطالب درسی را دریافت، طبقه‌بندی و به­ یاد می­‌آورند. مسلماً می­‌توان این پرسشنامه را براساس ویژگی­‌های زبان‌­آموزان دیگر با زبان مادری غیرعربی نیز طراحی کرد.

 

واژگان کلیدی: پرسشنامه، سبک­‌های یادگیری، عرب­زب‌انان، آزمون، زبان­ دوم

 

 

 

MBTI-Based Questionnaire Design for Recognizing Learning Styles of Foreign and Second Language Learners

 

Article 4.Vol.4. No.44. August 2019

 

Authors:

Abbas N. Hosseindoost, Ezat Tabatabai, Bahareh Hadizadeh

 

Abstract

Foreign and second language teaching is a multi-dimensional process every dimension of which plays a key role in its correct implementation. Definitely, lack of or excessive attention to every dimension affects the whole quality of an educational program. Though teaching methods have been codified and written since hundred years ago, the experts in this field have never been able to introduce a method as the best. All these methods focused on the same issues including teaching skills, classroom management, the manner of content presentation, etc. Until now, few studies have been conducted on learning styles of language learners, and how they acquire, retain, and retrieve information. The participants of this study were 50 undergraduate and postgraduate students whose mother tongue was Arabic and who were studying at beginner, intermediate and advanced levels of Persian language. Based on MBTI questionnaire and according to the definitions of learning styles, a questionnaire was designed and delivered to the learners. The characteristics of learners’ learning styles were analyzed based on their answers. Finally, it was demonstrated that through which style Persian Language Learners receive, classify, and retrieve the course contents. Definitely, this questionnaire can also be designed based on the characteristics of other non-Arabic language learners.

 

Keywords: Questionnaire, Learning Styles, Arabic Speakers, Test, Second Language