مقاله 3. دوره چهارم، شماره 45، شهریور 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فاطمه متوسلی1

 

1- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه تهران    

 

چکیده

در مبحث مواجهه با تروریسم، واژه بنیادگرایی به وفور مورد استفاده قرار می­‌گیرد، اما همچنان تعریف درستی برای آن ارائه نشده ­است. تمرکز دقیق بر بنیادگرایی ایدئولوژیکی احتمال دلالت ضمنی بر این­ امر، که عقاید بنیادی عامل و یا حداقل پیش درآمد لازم برای تروریسم می‌­باشند، را در پی دارد، درحالیکه می‌­دانیم این مسأله صحت ندارد. مسیرها و ساز­و­کارهای گوناگونی از درگیری تروریستی برای افراد مختلف در زمان­ها و شاید شرایط متفاوت به شیوه‌­های متفاوتی عمل می­‌کنند. این مقاله به بررسی مشکلات در تعریف بنیادگرایی و گرایش به سیاست­ بنیادی، می‌­پردازد و نشان می­دهد که بنیادگرایی، و بطور ویژه درگیری در اقدامات تروریستی، بهتر است بعنوان مجموعه‌­ای از فرآیندهای گوناگون مورد توجه قرار بگیرند. در ادامه تعدادی نظریه به صورت بالقوه نویدبخش، از جمله نظریه جنبش اجتماعی، روانشناسی اجتماعی و نظریه تغییر، که می­‌توانند به مطالعات بعدی آن فرآیندها کمک کنند، مرور می‌­شوند. در آخر، این پژوهش تعدادی چارچوب محتمل را به منظور درک این امر که چگونه این فرآیند­ها می‌­توانند کنش مرتبط با تروریسم را تسهیل کنند، شرح می­‌دهد.

 

واژگان کلیدی: تروریسم، اقدامات تروریستی، بنیادگرایی، افراط­‌گرایی، نظریه‌­های علمی اجتماعی

 

 

 

Radicalization into ViolentExtremism I: A Review of SocialScienceTheories

 

Article 3.Vol.4. No.45. September2019

 

Authors:

Randy Borum

 

Abstract

In discourse about countering terrorism, the term "radicalization" is widely used, but remains poorly defined. To focus narrowly on ideological radicalization risks implying that radical beliefs are a proxy—or at least a necessary precursor—for terrorism, though we know this not to be true. Different pathways and mechanisms of terrorism involvement operate in different ways for different people at different points in time and perhaps in different contexts. This article explores the problems in defining radicalization and radicalism, and suggests that radicalization—and more specifically, involvement in terrorism—might best be viewed as a set of diverse processes. It goes on to review several potentially promising theories that might support further study of those processes, including social movement theory, social psychology, and conversion theory. Finally, it describes some possible frameworks for understanding how the processes might facilitate terrorism-related behavior.

 

Keywords:Terrorism, Terrorist Acts, Fundamentalism, Extremism, Social Science Theories