مقاله 4. دوره چهارم، شماره 45، شهریور 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

امیر سلیمانی1، رضوان محمدی2، محمد اسماعیل شادروان2

 

1- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک  

2- دکتری حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

 

چکیده

حقوق شهروندی از مسائل جامعه بین­‌المللی است که در حال حاضر، در سراسر دنیا سیاست‌های متفاوتی برای اجرای آن توسط قوای حاکم بر جامعه اتخاذ می­‌شود. رعایت و حفظ حقوق شهروندی از جمله وظایف حقوقی اجتماعی است که ضرورت تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران به عهده قوه قضائیه نهاده شده است. بازوی قوه قضائیه در این مورد ویژه، ضابطان دادگستری هستند که در چارچوب‌های قانونی و اخلاقی، در جهت ارتقاء و حفظ اجرای عدالت در مورد حقوق شهروندی خدمت­‌رسانی می‌­کنند. یکی از وظایف ضابطین دادگستری در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود، آشکار می­‌شود. مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته می‌شود که تا چه حد حقوق شهروندی در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری رعایت می­‌شود. در مقاله حاضر، مشخص می‌شود که اولاً، حقوق بشر در ایران با جزئیات شرعی اجتماعی گسترده‌تری نسبت به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل ‏تعریف شده است و دوماً، شکایت از چنین مرجعی قابل پیگیری از طریق قوه قضائیه و دیگر مراجع تعیین شده است. وظایف ‏قضایی دادگری در حمایت حقوق شهروندی رعایت حق حیات و عدم هتک حرمت ایشان، حفظ حق آزادی و حریم خصوصی افراد ‏است. بطورکلی، حقوق شهروندی در طبقات حقوق؛ بنیادین، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شوند. برخی دیگر از این حقوق مربوط به اشخاص در زمانی است که افراد در مقام مجرم قرار گرفته‌اند.

 

واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، ضابطان دادگستری، قوه قضائیه، عدالت کیفری

 

 

 

Duties of the Judicial Officers on Visible and Invisible Offenses in the Iranian Criminal Procedure Code 2013 (Based on Citizenship Rights)

 

Article 4.Vol.4. No.45. September 2019

 

Authors:

Amir Soleimani, Rezvan Mohammadi, Mohammad E. Shadravan

 

Abstract

Citizenship Rights is one of the international community issues and there are currently different policies around the world for its implementation by the governing forces of the society. Observance and protection of citizenship rights are among the social legal duties which the judiciary has to fulfill in the Islamic Republic of Iran. The arm of the judiciary in this particular case is the Judicial Officers who serve in legal and ethical frameworks to promote and maintain justice for citizenship rights. One of the duties of Judicial Officers is revealed at the time of visible and invisible offences. One of the matters with which the Iranian Criminal Procedure Code 2013 deals is the extent to which citizenship rights are upheld at the time of the occurrence of visible and invisible offences. In the present article, it is specified that, first, human rights in Iran are defined in greater social-religious detail than the UN Declaration of Human Rights, and second, the complaints of such a reference can be pursued by the judiciary and other authorities. The judicial duties of the judiciary are to protect the citizenship rights, to uphold the right to life and no disrespect for citizens, and to protect the right to freedom and privacy. In general, citizenship rights are categorized as the fundamental, political, civil, economic, cultural and social rights. Some of these rights apply to individuals when they are found guilty.

 

Keywords:Citizenship Rights, Judicial Officer, Judiciary, Criminal Justice