مقاله 7. دوره چهارم، شماره 45، شهریور 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

معرفت فرجی1، مسلم ‌کریمیان‌زاده2

 

1- کارشناسی‌­ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌­الانبیاء      

2- کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پدافند ‌هوایی خاتم‌­الانبیاء

 

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی ژئوپلتیک فرهنگی و تحلیلی بر فرقه اهل می‌­باشد. چرا که حق، بدون شک یکی از جذاب­‌ترین بخش­‌های تاریخ، بررسی آرا و اندیشه‌­های نحله­‌های فکری است و برای مسلمانان بسیار دلپذیر و در عین حال ضروری است که به مطالعه‌ چگونگی تکوین تفاسیر مختلف از دین مبین اسلام، و پیدایی و رشد فرقه‌های گوناگون در دل این دین وحیانی برآئیم و در تاثیر متقابل فراز و فرود هریک از این فرقه­‌ها با دیگر ساحت­های بشری چون پدیده­‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... به غور بنشینیم. با این اوصاف، اهمیت پژوهش پیش­رو بر این است که علم فرقه­‌شناسی، رونق گذشته‌ خود را از دست داده و در محافل حوزوی و دانشگاهی ما مهجور مانده است. بر همین مبنا در این مقاله سعی گردیده این علم مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته‌­های این پژوهش، گویای این مطلب است که علم فرقه‌­شناسی تنها درصدد بیان آراء و عقاید فرقه‌­هاست، نه نقد و بررسى و رد آنها. این اصل در برخى از منابع اولیه این علم هم رعایت شده است.

 

واژگان کلیدی: ژئوپلتیک، فرقه­‌شناسی، عقاید فرقه‌­ای، اهل حق

 

 

 

Cultural Geopolitics; An Analysis of the Yarsanism (Ahle Haqq) Sect

 

Article 7.Vol.4. No.45. September 2019

 

Authors:

Maarefat Faraji, Muslim Karimianzadeh

 

Abstract

The purpose of this article is to examine the cultural and analytical geopolitics of theYarsanism sect. Undoubtedly one of the most fascinating parts of history is the study of the thoughts and ideas of rituals, and it is pleasant yet essential for us Muslims to study how different interpretations of the Islam evolve and to examine the emergence and development of different sects within this divine religion, and to think about the interplay of the ups and downs of each of these sects with other human contexts such as social, political, economic, and other phenomena. On the other hand, it is impossible and fruitless for our eminent jurists to understand Shiite narratives and inferences without knowing their Sunni backgrounds. Islamic sectology is a science that is committed to expressing theological beliefs specific to the sects emanating from Islam. It only seeks to express the opinions and beliefs of the sects, not to criticize and reject them.

 

Keywords: Geopolitics, Sectarianism, Sectarian Beliefs, Ahle Haqq