ماهنامه بین المللی پژوهشِ ملل بر اساس مجوز شماره 73954 مورخ 19/11/1393 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد که اولین شماره  این ماهنامه در دی ماه 1394 به چاپ رسیده و تا کنون به طور مرتب انتشار یافته است. قلمرو موضوعی این ماهنامه شامل حوزه های علوم سیاسی، روابط بین الملل، حقوق، علوم اجتماعی، روانشناسی عمومی، فلسفه، اقتصاد و نیز مطالعات میان رشته ای مرتبط می باشد. هدف از انتشار ماهنامه تلاش برای ایجاد زمینه های مناسب تولید علم و دانش در حیطه های فوق و کمک به ارتقای سطح دانش اندیشمندان، محققان، دانشجویان و کارشناسان می باشد.

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce