مهلت ارسال مقالات:        بدون محدودیت زمانی

       اعلام نتایج داوری:     حداکثر 3 هفته پس از ارسال مقاله

       مهلت پرداخت تعرفه چاپ مقالات:  حداکثر تا تاریخ 25 هر ماه

 

 

مجله بین المللی پژوهشِ ملل بصورت ماهانه و دوره‌ای چاپ می شود که تاریخ های ذکر شده تمامی ماه‌های سال را شامل می‌شود.

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce