شماره جاری: دوره دوم، شماره 19، تیر 1396

1- حضور نظامی آمریکا در عراق جدید و تأثیرات آن بر امنیت ج. ا. ایران

 

شیوا جلال پور، محمد رحیمی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- درآمدی بر مبانی نظری حکمرانی خوب (بررسی مقایسه‌ای وضعیت حکمرانی در امارات و بحرین)

 

سید صارم صدرایی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


3- مطالعه تطبیقی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا

 

لیلا دستخوش

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- پروژه مربوط به تاریخ اندیشه سازمان ملل متحد و نقش ایده‌ها

 

علی قاسمی‌فرد، احمدرضا آذرپندار

 

چکیده مقاله اصل مقاله


5- میزان تأثیرپذیری در زندان جهت تکرار جرم

 

احسان ملک پور

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- مطالعه روابط ایران، روسیه و قطر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز

 

سعادت شریفی پور، میثم محمدی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردهای قانونگذاری و نظارتی اصول 71، 85 و 138 قانون اساسی

 

راحله سادات حسینی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- نقش رسانه جمعی (تلویزیون) در آموزش مذهبی کودکان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان 12-8 سال منطقه 7 آموزش و پرورش استان تهران)

 

حمید کریمی، فاطمه قویمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- نقش قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی استراتژیک و بهبود فعالیت رقابتی

 

شهرام مختاریان دهکردی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و بهداشت روانی کودکان مبتلا به سرطان

 

مرضیه اردستانی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

تعرفه پرداختی پذیرش و چاپ مقالات

 

دانشجویان

 240 هزار تومان

اساتید دانشگاه‌ها و دبیران 270 هزار تومان
پژوهشگران و محققان (آزاد) 300 هزار تومان

 

تعرفه پرداختی برای بیش از یک مقاله در یک شماره به شرط یکسان بودن نویسنده اول (نویسنده مسئول) برای مقاله دوم و

مقالات بعدی، شامل 20 درصد تخفیف چاپ می‌باشد.

 

 

شماره حساب:    5596588131

شماره کارت :    7762-5622-3378-6104

بانک ملت ایران شعبه میدان شهداء، به نام سحر کریمی (مدیرمسئول مجله)

شماره حساب شبا: IR 350120010000005596588131 

 

 

کاربران گرامی می توانند پس از واریز تعرفه چاپ مقاله و ثبت نام داوری تصویر فیش واریزی به همراه مشخصات نویسنده مسئول از طریق ایمیل به دفتر مجله ارسال نمایید.

 

شماره تلگرامی: 09104545638

ایمیل‌های مجله: JLIB_HTML_CLOAKING

          JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

مجله پژوهشِ ملل

R.N.M Cover